Basisonderwijs

Hier vindt u alle info over het kleuter- en lager onderwijs in Beveren.

Secundair onderwijs

Hier vindt u alle info over het secundair onderwijs in Beveren.

Onderwijs en Vorming voor volwassenen

Hier vindt u alle info over onderwijs en vorming voor volwassenen.

Opendeurdagen

Hier vindt u een overzicht van de geplande opendeurdagen voor schooljaar 2023-2024. 

Brede School

Hier vindt u alle info terug over de Brede School in Beveren.

Ondersteuning schoolfactuur

Hier vindt u alle informatie over de ondersteuning van uw schoolfactuur.

Anderstalige nieuwkomers in het onderwijs

Hier vindt u alle info over anderstalige nieuwkomers in het onderwijs.

Brugfiguren onderwijs

Een brugfiguur verbindt kind, gezin, school en de buurt. De brugfiguren zijn er voor alle gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.

Schoolparticipatiefonds

Heeft u ook recht op een korting op uw schoolfactuur?

Centra voor leerlingenbegeleiding

Voor vragen over leren en studeren, psychische en sociale problemen, de verplichte preventieve gezondheidszorg en de onderwijsloopbaan.

Huiswerkbegeleiding