Het schoolparticipatiefonds geeft aan gezinnen met kinderen in basis- en secundair onderwijs korting op de schoolfactuur.

Bent u in het bezit van een attest schoolparticipatiefonds? Dan heeft u recht op volgende korting:

 • Kleuteronderwijs: max. 50 EUR korting / schooljaar
 • Lager onderwijs: max. 100 EUR korting / schooljaar
 • Secundair onderwijs: max. 150 EUR korting / schooljaar

Download de folder Schoolparticipatiefonds:

Elk schoolgaand kind uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in Beveren verblijft en minstens voldoet aan 1 van onderstaande criteria:

 • Kinderen die zelf of via hun ouders (voogd) recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1555 EUR te vermeerderen met 259 EUR per kind ten laste. (volgens VT bedragen)
 • Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 500 EUR. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1555 EUR, te vermeerderen met 259 EUR per kind ten laste.
 • Gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn.
 • Kinderen die behoren tot een pleeggezin.
 • het ingevulde aanvraagformulier Schoolparticipatiefonds
 • het attest ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering’ of het aanslagbiljet personenbelasting van het voorgaande jaar
 • het aanslagbiljet onroerende voorheffing indien het gezin een eigendom heeft
 • attest van de schuldbemiddelaar (indien van toepassing)
 • attest pleegzorg (indien van toepassing)

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

of maak online een afspraak

maak een afspraak

of geef het ingevulde aanvraagformulier samen met de vereiste documenten af aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Een aanvraag van het schoolparticipatiefonds kan vanaf 1 september tot en met 30 juni.
Het attest is 1 jaar geldig en dient dus elk schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.

Ik ga naar school buiten Beveren, heb ik dan recht op korting?
Zodra de school in het bezit is van het attest schoolparticipatiefonds, hebt u recht op bovenvermelde kortingen ongeacht de locatie van de school.

Ik krijg het attest schoolparticipatiefonds van het Sociaal Huis pas nadat ik de schoolfactuur ontvangen heb. Wat nu?
De school zal de korting toepassen op de volgende facturen, u heeft recht op het maximumbedrag zoals vermeld in het reglement.

Wat als ik door omstandigheden in de loop van het schooljaar niet meer tot de doelgroep behoor die recht heeft op het schoolparticipatiefonds?
Voor het schoolparticipatiefonds geldt uw status op 1 september van het betreffende schooljaar. Deze status blijft een heel schooljaar geldig, u blijft dus recht hebben op de korting op uw schoolfactuur.

Wat als ik door omstandigheden in de loop van het schooljaar wel tot de doelgroep behoor die recht heeft op het schoolparticipatiefonds, maar dit in september nog niet het geval was?
De korting geldt vanaf het moment dat het schoolparticipatiefonds wordt goedgekeurd door het Sociaal Huis. De korting zal toegekend worden vanaf de eerstvolgende factuur, u heeft recht op het maximumbedrag zoals vermeld in het reglement. 

Wat doe ik bij verandering van school tijdens schooljaar?
Als u uw korting nog niet volledig gekregen heeft bij uw oude school, dan vraagt u een nieuw attest aan bij het Sociaal Huis. Op dit attest zal de naam van de school aangepast worden. Het Sociaal Huis zal nagaan bij de oude school of de korting reeds volledig is toegekend alvorens een nieuw attest op te maken.

Alle leerlingen die in het bezit zijn van een attest schoolparticipatie fonds hebben recht op een korting op de schoolfactuur. Het attest wordt rechtstreeks aan de scholen bezorgd. De korting moet zichtbaar zijn op de schoolfactuur. 

De school kan het bedrag dat in mindering werd gebracht op de schoolfactuur terugvorderen van gemeente Beveren:

 • Uiterlijk 15 december (deel 1) en/of 30 juni (deel 1 en/of deel 2) bezorgen de scholen aan de dienst Onderwijs één globale aanvraag tot terugbetaling van het schoolparticipatiefonds.
 • De dienst Onderwijs controleert de aanvraag tot terugbetaling op ontvankelijkheid en correcte inhoud. De dienst onderwijs kan bijkomende rapportering opvragen bij de scholen.
 • Na goedkeuring wordt de toegekende tussenkomst aan de scholen terugbetaald.