Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Het schoolparticipatiefonds heeft tot doel om gezinnen met een beperkt inkomen uit Beveren te ondersteunen in het betalen van hun schoolfacturen, zowel in het basis- als secundair onderwijs.

  • Voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) bedraagt de tussenkomst 80% van de maximumfactuur, rekening houdend met de indexatie. Activiteiten en materialen tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ( toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen, ...)  en het remgeld en kosten voor buitenschoolse opvang zijn niet opgenomen in dit fonds.
  • Voor secundair onderwijs bedraagt de schoolparticipatie éénmalig 45 EUR op een schoolfactuur.

Elk schoolgaand kind uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in Beveren verblijft en minstens voldoet aan 1 van onderstaande criteria:

  • Kinderen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
  • Kinderen uit gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling zijn.

Een aanvraag van het schoolparticipatiefonds kan vanaf 1 september.

Het attest is 1 jaar geldig en dient dus elk schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.

Wat voegt u bij de aanvraag?

  • Het attest ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering’ of het aanslagbiljet personenbelasting van het voorgaande jaar en de twee laatste loonstroken.
  • Het aanslagbiljet onroerende voorheffing indien het gezin een eigendom heeft.
  • Attest van de schuldbemiddelaar (indien van toepassing).