Een brandweerman/v/x werkt samen met een ploeg collega’s en hanteert vlot al het materiaal aanwezig in een
brandweerwagen (vb. een multifunctionele autopomp…) Ook met ander technisch materiaal kunnen zij vlot overweg. Je
draagt samen met de collega’s de verantwoordelijkheid tijdens het uitvoeren van operationele taken. Dit steeds in
nauwe samenwerking met de bevelvoerder. Het uitvoeren van opdrachten en het rapporteren van bevindingen op het
terrein zijn hierbij van fundamenteel belang.
De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden en steeds anders. Je blust niet alleen branden, maar helpt bij
verkeersongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinking, vervuiling, wespennesten, redden
van mens en dier in nood en nog zoveel meer.

  • Je bent Belg of je bent burger van een ander land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort of van Zwitserland
  • Je bent ten minste 18 jaar oud
  • Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie. Hiervoor bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden op de uiterste inschrijvingsdatum. Het attest moet dus dateren van na 27/07/2024
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
  • Je bent houder van een rijbewijs B, een voorlopig rijbewijs is niet ok
  • Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het basiskader, het FGA attest kan je uiterlijk bij het eerste selectieonderdeel voorleggen
  • Je voldoet aan de woonplaatsverplichting. Dit betekent dat je binnen een straal van 4 kilometer van de post van aanstelling moet wonen OF dat je je binnen een aanrijtijd van 5 minuten naar de kazerne van aanstelling kan verplaatsen. Rekening houdend met de geldende verkeerscodes.

Bij de start van je loopbaan ontvang je een prestatievergoeding van 15,68 EUR bruto per uur. Deze vergoeding wordt
verhoogd met toeslagen voor onregelmatige prestaties, voor wachtdienst in de kazerne en interventies (nacht, zaterdag,
zon- en feestdagen).

Solliciteren kan uiterlijk zondag 27 oktober 2024 23u59 via onderstaande knop.

solliciteren