Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

  • Dirk Van Esbroeck, voorzitter
  • Pieter-Jan Certyn, lid
  • Hilde Maes, lid
  • Stefanie Van Remortel, lid
  • Vincent Janssens, lid
  • Debbie Vlaeminck, lid
  • Jozef Schelfhout, lid
  • Jelle Van Stappen, lid
  • Kristina De Roeck, lid
  • Hoofdmaatschappelijk werker en/of afdelinghoofd, notulist