Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de 12 leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

  • Dirk Van Esbroeck, voorzitter
  •  
  • Hilde Maes, lid
  • Erna Tindemans, lid
  • Vincent Janssens, lid
  • Debbie Vlaeminck, lid
  • Jozef Schelfhout, lid
  • Jelle Van Stappen, lid
  • Kristina De Roeck, lid
  • Hoofdmaatschappelijk werker en/of afdelinghoofd, notulist

Datum zitting + datum en uur hoorrecht

6|01

20|01

27|01

03|02

17|02

24|02

06/01 – 17u

20/01 – 17u

25/01 – 16u

3/02 – 17u

17/02 – 17u

22/02 – 17u