Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11
eerstvolgende commissies

3 februari 2021 om 19.00 uur
nieuw gemeentehuis, Gravenplein te Beveren
3de commissie

  • cijfers, flankerend onderwijsbeleid, digitaal aanmelden

 

veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren, gebouwen.

Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.

Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.

Voorzitter: Lien Van Dooren
Leden: Lien Van Dooren, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jens De Wael, Roger Heirwegh, Johan Smet, Ann Vermeulen, André Buyl, Kitty Schelfhout, Jan Creve

groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen

Voorzitter: Laura Staut
Leden: Laura Staut, Heidi Werrens, Ernest Smet, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout
 

onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugd

Voorzitter: Karolien Weekers
Leden: Karolien Weekers, Veerle Vincke, Jeroen Verhulst, Laura Staut, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Bo Vaerenbergh, Kitty Schelfhout, Jan Creve

stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever

Voorzitter: Johan Smet
Leden: Ann Cools, Heidi Werrens, Ernest Smet, Lien Van Dooren, Dominique Tielens, Jens De Wael, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, André Buyl, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, polders, erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleid

Voorzitter: Jeroen Verhulst
Leden: Jeroen Verhulst, Werner Maes, Ann Cools, Heidi Werrens, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jens De Wael, Koen Maes, Marijke De Graef, Kitty Schelfhout, Jan Creve
 

cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie

Voorzitter: Dominique Tielens
Leden: Ernest Smet, Karolien Weekers, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout