Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.
eerstvolgende commissie(s)

19 april 2021 om 19 uur
raadzaal nieuw gemeentehuis, Gravenplein te Beveren
1e commissie

Agenda:
Ibogem

20 april 2021 om 19 uur
raadzaal nieuw gemeentehuis, Gravenplein te Beveren
1e commissie

Agenda:
Masterplan oud zwembad

veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren, gebouwen.

Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.

Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.

Voorzitter: Lien Van Dooren
Leden: Lien Van Dooren, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jens De Wael, Roger Heirwegh, Johan Smet, Ann Vermeulen, André Buyl, Bruno Stevenheydens, Kasper Dierickx

groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen

Voorzitter: Laura Staut
Leden: Laura Staut, Werner Maes, Ernest Smet, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Kasper Dierickx
 

onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugd

Voorzitter: Karolien Weekers
Leden: Karolien Weekers, Veerle Vincke, Jeroen Verhulst, Laura Staut, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Bo Vaerenbergh, Bruno Stevenheydens, Kasper Dierickx

stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever

Voorzitter: Johan Smet
Leden: Ann Cools, Laura Staut, Ernest Smet, Lien Van Dooren, Dominique Tielens, Jens De Wael, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, André Buyl, Annick Van de Vyver, Kasper Dierickx

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, polders, erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleid

Voorzitter: Jeroen Verhulst
Leden: Jeroen Verhulst, Werner Maes, Ann Cools, Laura Staut, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jens De Wael, Koen Maes, Marijke De Graef, Bruno Stevenheydens, Kasper Dierickx

cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie

Voorzitter: Dominique Tielens
Leden: Ernest Smet, Karolien Weekers, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Kasper Dierickx