• dinsdag 07|02|2023 om 19 uur
  raadzaal gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  3e commissie: cijfers onderwijs
  Livestream
 • dinsdag 03|03|2023 om 19 uur
  Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
  6e commissie: stand van zaken Ter Vesten

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar.

veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren, gebouwen.

Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.

Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.

Voorzitter: Lien Van Dooren
Leden: Lien Van Dooren, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jens De Wael, Roger Heirwegh, Johan Smet, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen

Voorzitter: Leentje Van Laere
Leden: Leentje Van Laere, Werner Maes, Ernest Smet, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Victor Catry

onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugd

Voorzitter: Karolien Weekers
Leden: Karolien Weekers, Veerle Vincke, Jeroen Verhulst, Ernest Smet, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Kathleen De Schepper, Jan Creve, Victor Catry

stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever

Voorzitter: Johan Smet
Leden: Ann Cools, Leentje Van Laere, Ernest Smet, Lien Van Dooren, Dominique Tielens, Jens De Wael, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, Annick Van de Vyver, Victor Catry, Kathleen De Schepper

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, polders, erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleid

Voorzitter: Jeroen Verhulst
Leden: Jeroen Verhulst, Werner Maes, Ann Cools, Leentje Van Laere, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jens De Wael, Koen Maes, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie

Voorzitter: Dominique Tielens
Leden: Ernest Smet, Karolien Weekers, Werner Maes, Jeroen Verhulst, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Victor Catry