• dinsdag 06|06|2023 om 19 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  1e commissie: gemeentelijke administratieve sancties en klachten/meldingen - livestream
 • dinsdag 13|06|2023 om 20 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8 , Beveren

  gemeenschappelijke commissie: voortgang van het fusieonderzoek - livestream
 • donderdag 15|06|2023 om 20 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  2e commissie: sluikstort - livestream
 • maandag 19|06|2023 om 19 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  1e commissie: jaarrekening 2022 en aanpassing meerjarenplein 2023/1 - livestream
 • dinsdag 20|06|2023 om 19 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  1e en 6e commissie: hemelwaterplan - livestream
 • maandag 03|07|2023 om 19 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  1e commissie: bevolkingscijfers 2022 - livestream
 • dinsdag 07|11|2023 om 19 uur
  gemeentehuis, Gravenplein 8, Beveren
  1e commissie: Ibogem - toelichting bij het budget - livestream

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Een opname van een recente commissie kunt u terugvinden op de website beveren.notubiz.be

Veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren, gebouwen.

Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.

Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.

Voorzitter: Guy Tindemans
Leden:  Guy Smet, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jan Van de Perre, Roger Heirwegh, Johan Smet, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

Groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen.

Voorzitter: Leentje Van Laere
Leden: Werner Maes, Karolien Weekers, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Victor Catry

Onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie en jeugd.

Voorzitter: Karolien Weekers
Leden:  Veerle Vincke, Hilde Maes, Guy Tindemans, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Kathleen De Schepper, Jan Creve, Victor Catry

Stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen en linkeroever.

Voorzitter: Johan Smet
Leden: Ann Cools, Leentje Van Laere, Werner Maes, Annelies Van de Vyver, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, Annick Van de Vyver, Victor Catry, Kathleen De Schepper

Mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, polders, erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme en kunstbeleid.

Voorzitter: Hilde Maes
Leden: Werner Maes, Ann Cools, Leentje Van Laere, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jan Van de Perre, Koen Maes, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

Cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, seniorenbeleid en gezondheidspreventie.

Voorzitter: Dominique Tielens
Leden: Guy Tindemans, Karolien Weekers, Werner Maes, Annelies Van de Vyver, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Victor Catry