• donderdag 20|06|2024 om 19 uur
  raadzaal gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren
  3e commissie: brugfiguren en buurtwerker - stand van zaken - livestream
 • donderdag 27|06|2024 om 19 uur
  raadzaal gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren
  1e commissie: Burgerzaken in cijfers 2023  - livestream
 • maandag 02|07|2024 om 19 uur
  raadzaal gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren
  1e commissie: stand van zaken fusie - livestream
 • maandag 02|09|2024 om 19 uur
  raadzaal gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren
  1e commissie: Masterplan Kieldrecht - livestream

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Een opname van een recente commissie kunt u terugvinden op de website beveren.notubiz.be

Veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, polders, jaarmarkten, bevolking

Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.

Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.

Voorzitter: Guy Tindemans
Leden:  Guy Smet, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jan Van de Perre, Roger Heirwegh, Johan Smet, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

Groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen, toerisme, dierenwelzijn

Voorzitter: Leentje Van Laere
Leden: Werner Maes, Karolien Weekers, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Victor Catry

Onderwijs, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie, kinderopvang, sport en recreatie, gebouwen

Voorzitter: Karolien Weekers
Leden:  Veerle Vincke, Hilde Maes, Guy Tindemans, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Kathleen De Schepper, Jan Creve, Victor Catry

Stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever, erfigoed, monumenten en landschappen

Voorzitter: Johan Smet
Leden: Ann Cools, Leentje Van Laere, Werner Maes, Annelies Van de Vyver, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, Annick Van de Vyver, Victor Catry, Kathleen De Schepper

Mobiliteit, openbaar vervoer, openbare werken en riolering, evenementen en feestelijkheden

Voorzitter: Hilde Maes
Leden: Werner Maes, Ann Cools, Leentje Van Laere, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jan Van de Perre, Koen Maes, Marijke De Graef, Jan Creve, Victor Catry

Cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidspreventie, kunstbeleid, ICT-beleid, jeugd, burgerlijke stand, trage wegen, oppervlaktewateren

Voorzitter: Dominique Tielens
Leden: Guy Tindemans, Karolien Weekers, Werner Maes, Annelies Van de Vyver, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Victor Catry