burgemeester Marc Van de Vijver

Marc Van de Vijver

burgemeester

burgemeester@beveren.be
03 750 16 15 (vm)

Bevoegdheden: 

veiligheidsbeleid - rampen- en preventiebeleid - volksgezondheid - algemene coördinatie - buitenlandse contacten en Europese projecten - financieel beleid - kerkfabrieken - public relations - communicatie– en informatiebeleid - personeels- en organisatiebeleid - land- en tuinbouw - jaarmarkten - bevolking

Spreekuur: na afspraak

Schepen Filip Kegels

Filip Kegels

1e schepen

filip.kegels@beveren.be
03 750 16 01

Bevoegdheden:

groen- en natuurontwikkeling - milieu - energiebeleid - lokale economie en KMO - city marketing - markten en kermissen - toerisme – dierenwelzijn

Spreekuur: na afspraak

schepen Katrien Claus

Katrien Claus

2e schepen

katrien.claus@beveren.be
03 750 16 04

Bevoegdheden

onderwijs - sociale zaken - voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Spreekuur: na afspraak

schepen Boudewijn Vlegels

Boudewijn Vlegels

3e schepen

boudewijn.vlegels@beveren.be
03 750 16 02

Bevoegdheden: 

stedenbouw en ruimtelijke ordening - woonbeleid - erfgoed kasteel Hof ter Saksen - linkeroever - erfgoed - monumenten en landschappen

Spreekuur: na afspraak

Laura Staut, 6e schepen

Laura Staut

4e schepen

E laura.staut@beveren.be
03 750 16 05

Bevoegdheden:

jeugd – burgerlijke stand - trage wegen - oppervlaktewateren  

Spreekuur: na afspraak

schepen Ingeborg De Meulemeester

Ingeborg De Meulemeester

5e schepen

ingeborg.de.meulemeester@beveren.be
03 750 16 03

Bevoegdheden: 

cultuur - bibliotheken - intern preventiebeleid - emancipatiebeleid - ontwikkelingssamenwerking - ICT-beleid – kunstbeleid

Spreekuur: na afspraak

Schepen Jeroen Verhulst

Jeroen Verhulst

6e schepen

E jeroen.verhulst@beveren.be
T 0494 92 12 38

Bevoegdheden:

mobiliteit - openbare werken - riolering - openbaar vervoer - evenementen en feestelijkheden

Spreekuur: na afspraak

Schepen Lien Van Dooren

Lien Van Dooren

7e schepen

E lien.van.dooren@beveren.be
0495 86 51 63

Bevoegdheden:

kinderopvang/Windekind - sport en recreatie - gebouwen

Spreekuur: Na afspraak

Algemeen directeur Jo Van Duyse

Jo Van Duyse

algemeen directeur

E algemeen.directeur@beveren.be
03 750 15 11

Bevoegdheden: 

De algemeen directeur vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van het gemeentebestuur. Het is zijn taak om de dossiers voor te bereiden waar de gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de gemeente.  Hij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraad.