Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.
burgemeester Marc Van de Vijver

Marc Van de Vijver

burgemeester

burgemeester@beveren.be
T 03 750 16 15 (vm)

Bevoegdheden: 

veiligheidsbeleid - rampen- en preventiebeleid - volksgezondheid - algemene coördinatie - buitenlandse contacten en Europese projecten - financieel beleid - kerkfabrieken - public relations - communicatie– en informatiebeleid - personeels- en organisatiebeleid - land- en tuinbouw - jaarmarkten - burgerzaken - oppervlaktewateren - gebouwen

Spreekuur: na afspraak

Filip Kegels

Filip Kegels

1e schepen

filip.kegels@beveren.be
T 03 750 16 05

Bevoegdheden:

groen- en natuurontwikkeling - milieu - energiebeleid - lokale economie en KMO - city marketing - markten en kermissen

Spreekuur: gemeentehuis Beveren, zaterdag van 10 tot 12 uur en na afspraak

Katrien Claus

Katrien Claus

2e schepen

katrien.claus@beveren.be
T 03 750 16 04

Bevoegdheden

onderwijs - kinderopvang - sport en recreatie - jeugd

Spreekuur: na afspraak

Boudewijn Vlegels

Boudewijn Vlegels

3e schepen

boudewijn.vlegels@beveren.be
T 03 750 16 02

Bevoegdheden: 

stedenbouw en ruimtelijke ordening - woonbeleid - erfgoed kasteel Hof ter Saksen - linkeroever

Spreekuur: na afspraak

Raf Van Roeyen

Raf Van Roeyen

4e schepen

raf.van.roeyen@beveren.be
T 03 750 16 07

Bevoegdheden:

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen - openbare werken en riolering - feestelijkheden -  polders

Spreekuur: na afspraak

Ingeborg De Meulemeester

Ingeborg De Meulemeester

5e schepen

ingeborg.de.meulemeester@beveren.be
T 03 750 16 03

Bevoegdheden: 

cultuur - bibliotheken - intern preventiebeleid - emancipatiebeleid - ontwikkelingssamenwerking

Spreekuur: na afspraak

Inge Brocken

Inge Brocken

6e schepen

E inge.brocken@beveren.be
T 03 750 16 05

Bevoegdheden

erfgoed - landschappen en monumenten - dierenwelzijn - ICT beleid - toerisme - kunstbeleid

Dirk Van Esbroeck

Dirk Van Esbroeck

7e schepen

dirk.van.esbroeck@beveren.be
T 0472 48 52 30

Bevoegdheden: 

voorzitter BCSD - sociale zaken - seniorenbeleid - gezondheidspreventie

Spreekuur: Na afspraak

Iris Raemdonck

Iris Raemdonck

wnd. algemeen directeur

iris.raemdonck@beveren.be
T 03 750 15 11

Bevoegdheden: 

De algemeen directeur vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van het gemeentebestuur. Het is haar taak om de dossiers voor te bereiden waar de gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt zij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert zij de gemeentelijke diensten en is zij hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de gemeente.  Zij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraad.