burgemeester Marc Van de Vijver

Marc Van de Vijver

burgemeester

burgemeester@beveren.be
03 750 16 15 (vm)

Bevoegdheden: 

veiligheidsbeleid - rampen- en preventiebeleid - volksgezondheid - algemene coördinatie - buitenlandse contacten en Europese projecten - financieel beleid - kerkfabrieken - public relations - communicatie– en informatiebeleid - personeels- en organisatiebeleid - land- en tuinbouw - jaarmarkten - burgerzaken - oppervlaktewateren - gebouwen

Spreekuur: na afspraak

Schepen Filip Kegels

Filip Kegels

1e schepen

filip.kegels@beveren.be
03 750 16 01

Bevoegdheden:

groen- en natuurontwikkeling - milieu - energiebeleid - lokale economie en KMO - city marketing - markten en kermissen - toerisme – dierenwelzijn

Spreekuur: na afspraak

schepen Katrien Claus

Katrien Claus

2e schepen

katrien.claus@beveren.be
03 750 16 04

Bevoegdheden

onderwijs - sport en recreatie

Spreekuur: na afspraak

schepen Boudewijn Vlegels

Boudewijn Vlegels

3e schepen

boudewijn.vlegels@beveren.be
03 750 16 02

Bevoegdheden: 

stedenbouw en ruimtelijke ordening - woonbeleid - erfgoed kasteel Hof ter Saksen - linkeroever - erfgoed - monumenten en landschappen

Spreekuur: na afspraak

schepen Raf Van Roeyen

Raf Van Roeyen

4e schepen

raf.van.roeyen@beveren.be
03 750 16 07

Bevoegdheden:

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen - openbare werken en riolering -  polders

Spreekuur: na afspraak

schepen Ingeborg De Meulemeester

Ingeborg De Meulemeester

5e schepen

ingeborg.de.meulemeester@beveren.be
03 750 16 03

Bevoegdheden: 

cultuur - bibliotheken - intern preventiebeleid - emancipatiebeleid - ontwikkelingssamenwerking - ICT-beleid – kunstbeleid

Spreekuur: na afspraak

Laura Staut, 6e schepen

Laura Staut

6e schepen

E laura.staut@beveren.be
03 750 16 05

Bevoegdheden:

jeugd – kinderopvang – Windekind - evenementen en feestelijkheden - bouwdossiers jeugd/onderwijs/sport 

Spreekuur: na afspraak

schepen Dirk Van Esbroeck

Dirk Van Esbroeck

7e schepen

dirk.van.esbroeck@beveren.be
0472 48 52 30

Bevoegdheden: 

voorzitter BCSD - sociale zaken - seniorenbeleid - gezondheidspreventie

Spreekuur: Na afspraak

Algemeen directeur Jo Van Duyse

Jo Van Duyse

algemeen directeur

E algemeen.directeur@beveren.be
03 750 15 11

Bevoegdheden: 

De algemeen directeur vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van het gemeentebestuur. Het is zijn taak om de dossiers voor te bereiden waar de gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de gemeente.  Hij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraad.