Data, agenda en livestream gemeenteraad
Data, agenda en livestream raad voor maatschappelijk welzijn
Bekendmaking belastingen, retributies, reglementen en verordeningen vanaf 1|09|2023
Bekendmaking belastingen, retributies, reglementen en verordeningen tot 1|09|2023
Samenstelling gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Besluitenlijst gemeenteraad
Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn
Verslagen gemeenteraad
Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn
Charter tegen zinloos geweld

De directies van KA Beveren, GTI Beveren , Sint-Maarten Midden- en Bovenschool en het gemeentebestuur van Beveren onderschrijven het charter tegen zinloos geweld naar aanleiding van de brutale vechtpartij tussen schoolgaande jongeren op 3 oktober 2022.