Samenstelling gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Data, agenda en livestream gemeenteraad
Data, agenda en livestream raad voor maatschappelijk welzijn
Bekendmaking belastingen, retributies, reglementen en verordeningen
Besluitenlijst gemeenteraad
Verslagen gemeenteraad
Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn
Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn
Charter tegen zinloos geweld

De directies van KA Beveren, GTI Beveren , Sint-Maarten Midden- en Bovenschool en het gemeentebestuur van Beveren onderschrijven het charter tegen zinloos geweld naar aanleiding van de brutale vechtpartij tussen schoolgaande jongeren op 3 oktober 2022.

Regenboogcharter

In de zitting van 29|06|2021 keurde de voltallige gemeenteraad een regenboog charter goed. Dit charter kan leiden tot een inclusiever beleid in de gemeente.