In Beveren bestaat de gemeenteraad uit 35 leden en de algemeen directeur. De gemeenteraad van Beveren is als volgt samengesteld: 13 leden van CD&V, 10 leden van N-VA, 3 leden van Groen, 2 leden van Vlaams Belang, 2 leden van Beveren 2020, 2 leden van Vooruit, 1 lid van Open VLD en 2 onafhankelijken.

Veerle Vincke

voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

veerle.vincke@gmail.com
T 0477 82 75 63

Marc Van de Vijver

burgemeester  CD&V

burgemeester@beveren.be
T 03 750 16 15 (vm)

Bevoegdheden: 

veiligheidsbeleid - rampen- en preventiebeleid - volksgezondheid - algemene coördinatie - buitenlandse contacten en Europese projecten - financieel beleid - kerkfabrieken - public relations - communicatie– en informatiebeleid - personeels- en organisatiebeleid - land- en tuinbouw - jaarmarkten - burgerzaken - oppervlaktewateren - gebouwen

Spreekuur: na afspraak

Filip Kegels

1e schepen N-VA

E filip.kegels@beveren.be
T 03 750 16 05

Bevoegdheden:

groen- en natuurontwikkeling - milieu - energiebeleid - lokale economie en KMO - city marketing - markten en kermissen

Spreekuur: gemeentehuis Beveren, zaterdag van 10 tot 12 uur en na afspraak

Katrien Claus

2e schepen  CD&V

E katrien.claus@beveren.be
T 03 750 16 04

Bevoegdheden

onderwijs - kinderopvang - sport en recreatie - jeugd

Spreekuur: na afspraak

Boudewijn Vlegels

3e schepen N-VA

boudewijn.vlegels@beveren.be
T 03 750 16 02

Bevoegdheden: 

stedenbouw en ruimtelijke ordening - woonbeleid - erfgoed kasteel Hof ter Saksen - linkeroever

Spreekuur: na afspraak

Raf Van Roeyen

4e schepen CD&V

raf.van.roeyen@beveren.be
T 03 750 16 07

Bevoegdheden:

mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen - openbare werken en riolering - feestelijkheden -  polders

Spreekuur: na afspraak

Ingeborg De Meulemeester

5e schepen N-VA

ingeborg.de.meulemeester@beveren.be
T 03 750 16 03

Bevoegdheden: 

cultuur - bibliotheken - intern preventiebeleid - emancipatiebeleid - ontwikkelingssamenwerking

Spreekuur: na afspraak

Inge Brocken

6e schepen N-VA

E inge.brocken@beveren.be
T 0477 22 83 02

Bevoegdheden

erfgoed - landschappen en monumenten - dierenwelzijn - ICT beleid - toerisme - kunstbeleid


Dirk Van Esbroeck

7e schepen  CD&V

E  dirk.van.esbroeck@beveren.be
T 0472 48 52 30

Bevoegdheden: 

voorzitter BCSD - sociale zaken - seniorenbeleid - gezondheidspreventie

Spreekuur: Na afspraak

 

Roger Heirwegh

gemeenteraadslid N-VA

E roger.heirwegh@n-va.be
T 0476 89 00 36

Werner Maes

gemeenteraadslid CD&V

E maes.werner@belgacom.net
T 03 775 00 70

Johan Smet 

gemeenteraadslid N-VA

E johan.smet@n-va.be
T 03 775 27 97

André Buyl

gemeenteraadslid onafhankelijk

E andre.buyl@telenet.be
T 0477 55 58 46

Ernest Smet

gemeenteraadslid CD&V

E ernest.smet@gmail.com
T 03 775 41 10

Marijke De Graef

gemeenteraadslid Vlaams Belang

E marijkedegraef59@gmail.com
T 0497 50 62 28

Ann Cools

gemeenteraadslid CD&V

E anncools@live.be
T 0474 58 18 25

Issam Benali

gemeenteraadslid Vooruit

E issam.benali@gmail.com
T 0498 28 05 93

Lien Van Dooren

gemeenteraadslid CD&V

E lien.vandooren@hotmail.com
T 0495 86 51 63

Jens De Wael

gemeenteraadslid NV-A

E jens.dewael@n-va.be
T 0478 82 01 68

Dominique Tielens

gemeenteraadslid N-VA

E dominique.tielens@n-va.be
T 0476 65 48 33

Jan Van de Perre

gemeenteraadslid NV-A

E janvandeperre10@gmail.com
T 0494 29 57 62

Stijn De Munck

gemeenteraadslid Groen

E stijn.demunck@groen.be
T 0492 95 21 47

Jeroen Verhulst

gemeenteraadslid CD&V

E verhulst.jeroen@outlook.com
T 0494 92 12 38

Koen Maes

gemeenteraadslid Groen

E maes.koen80@gmail.com
T 0468 12 44 00

Lientje De Schepper

gemeenteraadslid N-VA

E lientjedeschepper@icloud.com
T 0478 26 30 82

Annick Van de Vyver

gemeenteraadslid Beveren 2020

E annickvandevyver@telenet.be
T 03 755 57 06

Kathleen De Schepper

gemeenteraadslid Vlaams Belang

E katleen987@hotmail.com
T 0466 05 77 63

Karolien Weekers

gemeenteraadslid CD&V

E karolien.weekers@hotmail.com
T 0474 52 16 40

Méline Rovillard

gemeenteraadslid Vooruit

E meline.rovillard@gmail.com
T 0472 31 66 84

Kitty Schelfhout

gemeenteraadslid Open VLD

E kittyschelfhout@telenet.be
T 0475 81 81 78

Jan Creve

gemeenteraadslid Beveren 2020

E jan.creve@scarlet.be
T 0472 55 61 44

Laura Staut

gemeenteraadslid CD&V

E laura.staut@cdenvbeveren.be
T 0479 66 98 71

Jozef Schelfhout

gemeenteraadslid onafhankelijk

E jozef.schelfhout@telenet.be
T 0475 69 97 26

Leentje Van Laere

gemeenteraadslid CD&V

E leenvanlaere71@hotmail.com

Bram Massar

gemeenteraadslid Groen

brammassar@hotmail.com

Jo Van Duyse

algemeen directeur

E algemeen.directeur@beveren.be
03 750 15 11

Bevoegdheden: 

De algemeen directeur vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van het gemeentebestuur. Het is zijn taak om de dossiers voor te bereiden waar de gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de gemeente.  Hij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraad.