Grenspark Groot Saeftinghe logo

Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied over de grens heen waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders samenkomen met een estuariene natuurkern, inclusief het Verdronken Land Van Saeftinghe en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven. De duurzame ontwikkeling van deze regio is daarom ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen en Nederland. Dat was aanleiding voor de oprichting van Grenspark Groot Saeftinghe in 2016.

Met dit Interreg-project willen de projectpartners de regio aantrekkelijker maken voor toeristen. Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, zet het in op enkele strategische investeringen en activiteiten, gekoppeld aan educatie en leefbaarheid (people), authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving (planet) en lokaal ondernemerschap (profit). Zo wordt ingezet op de uitbouw van het 'grensparkhart' d.m.v. drie centrale onthaalpoorten en wordt er tot in de ‘buitenschil’ een verbindend netwerk georganiseerd dankzij infrastructurele inrichtingen. Ingrepen zoals de installatie van picknicktafels, zit- en ligbanken, educatieve en belevingselementen, uitkijktorens, schuilhutten, vogelkijkwanden, bewegwijzering en infoborden versterken de beleving en werken verbindend. Zo worden bezoekers ook beter gespreid, onder meer om de druk op de omgevende natuur te verlichten en verschillende ondernemers in het gebied te ontdekken.

De (be)leefbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd dankzij het monitoren van bezoekersstromen en het onderzoeken wat het effect is van die stromen op de omgeving. Daarnaast wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners (de ‘streekholders’) zodat de juiste wegen gekozen worden voor de versterking van het toeristisch-recreatief aanbod en de landschapsbeleving. Zo blijft de rust in de nabijgelegen polderdorpen gegarandeerd. Het project streeft naar een stevige lokale verankering zodat het grenspark ook in de toekomst door de omgeving en ondernemers uitgedragen wordt.

Voor Beveren gaat het voornamelijk om de renovatie van de Vollemanschuur op de Prospersite in Prosperpolder waar het merendeel van de subsidies naartoe gaat. De Vollemanschuur is dan ook één van de drie centrale onthaalpoorten die gecreëerd worden. Bedoeling is het gebouw omvormen naar een onthaalpunt met informatie, educatie en horeca. Ook het middenplein op de Prospersite wordt met Interreg-middelen aangepakt. Voorts gaat een klein aandeel naar het bereikbaar maken van het Grenspark. Dat willen we doen door verbindingen te leggen van Fort Liefkenshoek en Doel over Ouden Doel naar Prosperpolder en de rest van het Grenspark via informatie en fietsinfrastructuur.

Interreg ggs
  • Projectduur: 01/07/2023 - 30/06/2026
  • Projectverantwoordelijke: EGTS Linieland Van Waas en Hulst
  • Toegekende subsidie Interreg:  5 499 017,40 EUR (48,82%)
  • Thema: Een socialer Europa. Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
Prosperpolder copyright Grenspark Groot Saeftinghe - Sven Dullaert

copyright: Grenspark Groot Saeftinghe - Sven Dullaert