Het  meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, waarin de doelstellingen voor de periode van de huidige legislatuur zijn beschreven. De strategische nota geeft een inzicht in de de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid. De financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het document heeft een dynamisch karakter. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende deze legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd.