3 bouwgronden Eedverbondlaan (Melsele)

De gemeenteraad van 7 april 2020 besliste 3 percelen bouwgrond aan de Eedverbondlaan in Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat fase 2) te verkopen. Het betreffen 2 gesloten kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 278,73 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kunt u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op donderdag 9 juli 2020 om 16.00 u. ingediend te worden.