Mobiliteit

maak een afspraak

De dienst mobiliteit evalueert de verkeerssituatie in Beveren voortdurend. Zij behandelt ook voorstellen van burgers en onderzoekt verkeersproblemen. Advies wordt gevraagd aan de verkeerscel. Indien nodig doet zij verkeerstellingen, enquêtes of buurtonderzoeken. De verschillende mogelijke oplossingen worden dan tegen elkaar afgewogen: bijvoorbeeld  het aanleggen van een verkeersdrempel voor een schoolingang en/of het creëren van een zone 30.