Gemeente Beveren en Aquafin plannen in de Molenstraat, Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat omvangrijke riolerings- en wegenwerken. 

In deze download vindt u de presentaties en de plannen terug die tijdens de voorbije bewonersvergaderingen werden toegelicht.

Deze plannen zijn nog niet definitief en kunnen nog gewijzigd worden.