Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 1 september 2020 beslist een perceel bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 93 146,75 EUR (+ 12,5% kosten) met recht van hoger bod. Het betreft een perceel bouwgrond, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M en heeft een oppervlakte van 224,45 m².

Stedenbouwkundige voorschriften:

  • de algemene stedenbouwkundige verordening Beveren is van toepassing
  • bouwmogelijkheden: 2 bouwlagen met zadeldak
  • minimumdiepte tuin is 6 meter

Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.

Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op dinsdag 15 juni 2021 om 16.00 u. ingediend te worden.