Algemene info

Basisregels

Respecteer de algemene hygiëneregels:

  • Handen grondig en regelmatig wassen
  • Thuisblijven indien ziek
  • 1,5 meter afstand houden
  • Sociale contacten maximaal beperken
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen
  • Buitenactiviteiten hebben waar mogelijk de voorkeur. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht