Als inwoner van Beveren woont u in de omgeving van een nucleaire installatie. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, strikte voorschriften en strenge controles is een nucleair ongeval nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een ongeval in een nucleaire installatie zou voordoen, kan dit samengaan met de uitstoot van radioactieve stoffen

Als er zich een ernstig nucleair ongeval voordoet, komen deskundigen en beleidsverantwoordelijken samen in crisiscentra. Ze geven aanbevelingen en nemen de nodige maatregelen om je te beschermen. 

De belangrijkste raadgevingen zijn:

  1. Blijf binnen of ga naar binnen. Blijf binnen tot het alarm wordt opgeheven.
  2. Sluit ramen en deuren. Neem plaats in een centrale ruimte op de benedenverdieping, weg van de ramen.
  3. Luister naar de radio en kijk tv voor nieuwe raadgevingen en nieuwe informatie.
  4. Telefoneer niet onnodig. Een overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.
  5. Hou kinderen thuis
  6. De overheid kan aanbevelen om zogenaamde jodium-tabletten in te nemen. Neem deze niet zo maar in! Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Die aanbeveling zal verspreid worden via radio, televisie en het telefonisch alarmeringssysteem BE-Alert. Volg de dosering zoals aangegeven in de bijsluiter.
  • Elke inwoner van Beveren kan op vertoon van de identiteitskaart gratis nieuwe jodiumtabletten afhalen bij een Beverse apotheek.
  • Bedrijven, scholen en kinderdagverblijven vullen eerst een formulier in via de website www.nucleairrisico.be. Daarna ontvangen ze via email een document waarmee ze naar een Beverse apotheek kunnen gaan.
  • Iedere apotheek in Beveren is verplicht om jodiumtabletten in voorraad te hebben. Dit wordt periodiek gecontroleerd.