Als een ernstige regenval, onweder, hagel, droogte, … belangrijke schade in de landbouw veroorzaakt, kan de ‘gemeentelijke schattingscommissie’ op initiatief van de getroffen land- of tuinbouwer of de burgemeester worden samengeroepen. Zij stellen de aangerichte schade vast.

Hun processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten zijn belangrijk voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers (steun aan investeringen in de landbouw)
  • eventuele tussenkomst van het Rampenfonds

Vul hiervoor het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Landbouw.