Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Als een ernstige regenval, onweder, hagel, droogte, … belangrijke schade in de landbouw veroorzaakt, kan de ‘gemeentelijke schattingscommissie’ op initiatief van de getroffen land- of tuinbouwer of de burgemeester worden samengeroepen. Zij stellen de aangerichte schade vast.

Hun processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten zijn belangrijk voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers (steun aan investeringen in de landbouw)
  • eventuele tussenkomst van het Rampenfonds

Vul hiervoor het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Landbouw.