Om hun gewassen te beschermen moeten land- en tuinbouwers soms maatregelen treffen. Eén ervan is het plaatsen van een knalkanon.

  • Een knalkanon mag niet gebruikt worden op minder dan 300 meter van de dichtst bijgelegen woning
  • Tussen de verschillende knallen moet er minimaal 15 minuten zitten
  • De knallen moeten zo licht mogelijk gehouden worden
  • Het knalkanon mag enkel gebruikt worden tussen 08:00u en 22:00u

Op deze voorwaarden kan mits overtuigende motivering door de burgemeester een afwijking worden toestaan.  De gevraagde afwijkingen worden geval tot geval beoordeeld en alleszins niet lichtzinnig toegestaan.

Opgelet, indien er een knalkanon wordt geplaatst zonder vergunning, of het kalkanon niet voldoet aan de eisen uit het politiereglement, kan hiertegen een gasproces verbaal worden opgesteld.

Enkele veelvoorkomende overtredingen die in het verleden werden vastgesteld zijn o.a.:

  • Het gebruik van een knalkanon zonder een vergunning.
  • Het knalkanonnen gaat meer dan 1 keer per kwartier af.
  • Het start voor 08.00 u of tot na 22.00.

U dient uw aanvraag bij voorkeur via mail in.

U kunt uw aanvraag online indienen via onderstaande knop.

online regelen

Als het knalkanon reglementair geplaatst kan worden, bezorgt de milieudienst u de vergunning die door de burgemeester werd afgeleverd. Bij deze vergunning hoort ook een plan waarop wordt vastgelegd op welke locatie het knalkanon toegelaten is, in functie van bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde woning.

Een aanvraag voor een knalkanon is gratis.