De wetgeving voorziet in één verplichte rustdag per week voor alle handelaars en ambachtslieden. Handelaars die geen rustdag kiezen, worden geacht deze te hebben op de zondag. In dat geval mogen zij op zondag geen andere producten of diensten verkopen dan die die zij gewoonlijk leveren.

  • De handelaars die een andere rustdag dan de zondag kiezen, moeten aangifte doen van hun gekozen rustdag bij het gemeentebestuur. De handelaar moet een bord met vermelding van de rustdag en voorzien van een gemeentestempel voor het uitstalraam van zijn zaak hangen.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om afwijkingen toe te staan m.b.t. de wekelijkse rustdag (maximum 15 rustdagen/jaar). Dan is de handelaar niet verplicht om op zijn rustdag te sluiten. De lijst met afwijkingen wordt ieder jaar in december door het college vastgelegd. 

De aangifte gebeurt via de dienst Economie.