Gemeente Beveren stelde een visie- en inspiratienota economie op. Deze nota geeft een analyse van het economische weefsel van de gemeente Beveren en somt diverse concrete actiepunten op die het economisch klimaat in Beveren ondersteunen.  Deze nota vormt de leidraad voor de werking van adviesraad lokale economie.