U kunt een tegemoetkoming vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur bij het Sociaal Huis.

Geen

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.

Het Sociaal Huis kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

Gratis