Als uw energiefactuur meer dan 10 % van uw maandelijks gezinsinkomen bedraagt, komt u mogelijk in aanmerking voor deze toelage. U kunt de toelage aanvragen tot 31|12|2024.

Deze tijdelijke, maandelijkse premie bedraagt maximaal:

 • 90 euro voor elektriciteit
 • 180 euro voor gas

Het bedrag van uw premie hangt af van uw netto maandelijkse energiefactuur en uw netto belastbaar gezinsinkomen.

 • Uw maximaal netto belastbaar gezinsinkomen bedraagt  33 500 euro, te vermeerderen met 2 772 euro per kind ten laste.
 • U bezit maximaal 1 eigendom, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 385 eruo.
 • U beschikt over maximaal 2 000 euro aan spaargeld, na aftrek van de afrekeningsfactuur van gas en/of elektriciteitsverbruik.
 • U heeft geen sociaal tarief voor gas en elektriciteit (niet-beschermde klant).
 • U heeft een variabel contract voor aardgas of elektriciteit voor privaat gebruik.
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • de meest recente factuur van uw energieleverancier
 • een recent rekeninguittreksel van uw zicht- en spaarrekening

Uw inkomsten en onroerende voorheffing worden automatisch opgevraagd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. U tekent hiervoor akkoord op het aanvraagformulier.

 • U kunt deze premie online aanvragen via onderstaande knop
online regelen
 • of u geeft het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de vereiste documenten af aan de snelbalie van het gemeentehuis.
 • of u mailt de ingescande documenten naar energiepremie@beveren.be

De aanvraag van de tijdelijke energiepremie is gratis.

Heb ik recht op de premie als ik in aanmerking kom voor het basispakket Energie?

Ja, maar als u al een basispakket Energie ontving dan wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het bedrag dat u ontvangt voor deze tijdelijke energiepremie.

Wat als ik verwarm met huisbrandolie?

Dan heeft u geen recht op deze tijdelijke energiepremie. U hebt mogelijk wel recht op een verwarmingstoelage via het sociaal verwarmingsfonds.
Tussenkomst in de verwarmingskosten | Beveren

Wat als ik een budgetmeter heb voor gas en elektriciteit?

Tijdens de winterperiode komt u mogelijk in aanmerking voor extra opladingen.
Minimale levering aardgas winterperiode | Beveren

Wat als ik  mijn eindafrekening niet kan betalen?

Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis  doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie.  Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst kan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.