Interesse in
  • A-finaliteit: Arbeidsmarktfinaliteit (doeners)
  • D/A-finaliteit: Doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit (denkers & doeners)
  • D-finaliteit: Doorstroomfinaliteit (denkers)
Interesse in volgende richting(en), max. 2 keuzes
  • Duaal: combinatie van leren op school & werken in een bedrijf
  • Specialisatie: specialisatiejaar op school
Interesse in volgende richting(en), max. 2 keuzes