10 000 stappen langs 3 prachtige kastelen
Start:  Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Haasdonk

10 000 stappen met Philip Verheyen
Start:  Sint-Laurentiuskerk, Verheyenplein, 9130 Verrebroek

Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag de gezondheid aanzienlijk verbetert bij volwassenen (8000 bij 65+’ers). Gemiddeld zetten we ongeveer 6.000 stappen per dag; dat is maar 4.000 stappen verwijderd van het streefdoel. Met een half uur meer bewegen per dag haal je zo die 4.000 extra stappen.

Daarom stapte gemeente Beveren eind 2020 in op het grootste beweegproject van Vlaanderen: 10.000 stappen: Elke stap telt! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat het 10.000 stappen-project burgers effectief meer in beweging brengt indien de gemeente inzet op alle werkzame elementen van het project. Daarom maakt ons lokaal bestuur gedurende 4 jaar (2021-2024) extra werk van de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving en een gezondere gemeente, met elk jaar een andere focus:

2021

Stappensignalisaties in het straatbeeld

2022

Beweegroutes in onze gemeente

2023

Inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit

2024

Lokale beweegacties opzetten in samenwerking met het verenigingsleven

Nog beweegtips of een actieplan nodig?

meer informatie