Beeld motor uit frisse lucht aan

In verschillende sport- en schoolomgevingen staan borden met de ludieke illustratie en de slogan “Motor uit, frisse lucht aan!”? Ze zijn een vriendelijke reminder voor bestuurders die hun auto stationair laten draaien.

Stationair draaien van motoren lijkt onschuldig, maar heeft een pak nadelige gevolgen. U verspilt geld aan brandstof en uw motor stoot schadelijke gifstoffen uit. We zetten de fabels en feiten op een rij. Samen gaan we voor motor uit, frisse lucht aan!

FABELS

 • Wanneer u uw motor laat draaien verbruikt u minder brandstof dan wanneer u hem uit en weer aanzet. Uw motor uitzetten als u stilstaat kan tot 10 % invloed hebben op uw brandstofverbruik. Als u weet dat u langer dan 20 seconden zult stilstaan, zet u de motor het best uit. Het brandstofverbruik bij stationair draaien is ongeveer 0,5 liter per uur.
  Bron: Test Aankoop
 • Het is beter voor uw motor als u hem laat draaien dan wanneer u hem vaker uit en aan zet. Wanneer een auto in het stationair toerental draait, gebruikt de auto een zeer rijk brandstofmengsel. Bij benzinemotoren betekent dit aanslag op uw gasklep en dieselmotoren kunnen flink last hebben van roet. Dit betekent dat u de interne delen van uw motor vervuilt. Hetzelfde geldt ook voor korte, rustige ritjes. Elk uur dat een voertuig stationair draait, staat ongeveer gelijk aan het rijden van 40 km.
  Bron: Yes Hugo – Duurzame mobiliteit
 • Voordat u gaat rijden, moet de motor van uw auto opwarmen.
  In de realiteit is dit niet het geval. Moderne auto’s hebben slechts een paar seconden nodig om op te warmen, dus u kunt gewoon rustig beginnen met rijden.
  Bron: Yes Hugo – Duurzame mobiliteit

FEITEN

 • Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Het lichaam van een kind is nog in volle ontwikkeling en daardoor minder beschermd. Bovendien ademen ze door hun lagere lichaamsgewicht ook meer ongezonde lucht in (in verhouding tot een volwassen persoon). Kinderen lopen meer risico op astma, allergieën, longinfecties en kanker.
  Bron: 'Mijn lucht, mijn school' - Onderzoek naar luchtvervuiling in 222 Belgische scholen in 2018
 • Luchtvervuiling in de klas leidt tot meer leerstoornissen en concentratieproblemen. 
  Bron: 'Mijn lucht, mijn school' - Onderzoek naar luchtvervuiling in 222 Belgische scholen in 2018
 • Stationair draaien en brandstofverspilling hebben ook ernstige gevolgen voor het milieu. Stationair draaien van motoren is bijzonder schadelijk voor de luchtkwaliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat luchtverontreiniging elk jaar verantwoordelijk is voor 4,2 miljoen sterfgevallen. In Europa is het ecologische gezondheidsrisico het grootst, het is een belangrijke oorzaak voor vroegtijdige sterfte en ziekte. Daarom heeft de Europese Commissie een reeks wetsvoorstellen aangenomen: tegen 2030 wil men ten minste 55% netto vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en tegen 2050 wil de EU klimaatneutraliteit bereiken.
  Bron: Verizon Connect
 • Het is bij wet verboden om uw automotor draaiende te houden. Artikel 8.6 van de wegcode: ‘Het is iedere bestuurder verboden de motor in vrijloopstand herhaaldelijk te versnellen. De bestuurders mogen daarenboven de motor niet laten draaien in vrijloopstand, behalve ingeval van noodzaak’.
  Bron: Belgische wegcode
STOP en 10000 stappen

Wilt u zelfs nog een (gezond) stapje verder gaan? Kies dan voor een verplaatsing volgens het STOP-principe: Stappers, trappers, openbaar/gemeenschappelijk personenvervoer zijn, in die volgorde, de te verkiezen vervoermiddelen om tot een duurzame mobiliteit te komen.

 

 

 

Deze campagne kadert binnen het thema ‘Gezonde Mobiliteit en STOP’ van het 4-jarig beweegproject ‘10 000 stappen: Elke stap telt!’.