We willen graag uw ideeën horen over o.a. deze vragen:

  • Hoe kunnen we op een slimme, kwaliteitsvolle manier de dorpskernen verdichten?
  • Hoe kunnen we woongebieden aantrekkelijk inrichten en de identiteit van elke deelgemeente behouden?

Daarom nodigen we u uit om hierover samen na te denken tijdens het participatiemoment voor uw deelgemeente. 

Deelnameformulier Participatiemomenten rond kwalitatieve verdichting en kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte

Bevestig met dit formulier uw deelname aan het participatiemoment van uw keuze.

een verplicht in te vullen veld
Naam
Uw inspraakmoment
> Participatiemoment visie voor KIeldrecht en Verrebroek

Volgeboekt participatiemoment:

Wegens het grote aantal deelnemers aan het participatiemoment voor Beveren en Melsele  op 14 december kunnen we om praktische redenen geen inschrijvingen meer aannemen.

Afgelopen participatiemomenten:

  • Kallo, 28 november
  • Haasdonk, 29 november
  • Vrasene, 6 december

Wenst u ons bijkomende informatie te bezorgen naar aanleiding van de participatiemomenten dan kan dit via mail naar aangenaamwonen@beveren.be.

Waarom een visie over kwalitatief verdichten?

Inwoners van gemeente Beveren blijven graag in de eigen gemeente wonen. Het is hier goed om wonen en er is veel werkgelegenheid. Om die reden komen ook mensen van elders hier graag een toekomst uitbouwen. Dit maakt dat de druk om open ruimte in te nemen, groot is.
Om aan de stijgende vraag naar woonaanbod te voldoen, is het noodzakelijk dat we de ruimte die al bebouwd is, efficiënt benutten. Door op een slimme manier de dorpskernen te verdichten, blijft er meer plaats voor open ruimte.

Waarom een visie over beeldkwaliteit publieke ruimte?

De kwaliteit van onze leefomgeving hangt ook af van de manier waarop we onze woonkernen inrichten: Hoe zien onze straten en pleinen er in de toekomst uit? Hoe kunnen we woongebieden aantrekkelijk inrichten en de identiteit van elke deelgemeente behouden?
Een ‘beeldkwaliteitsplan’ helpt ons om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van de publieke ruimte verbeteren.