•    U kan op enkele hengelsteigers een rustig lijntje uitslaan, dus neem u vishengel mee!
•    Observeer vogels aan de kijkwand van de Bazeput
•    Bezoek ook eens de Golfclub Beveren, deze zal op termijn evolueren tot eco-golf
 

•    De Lisdodde heeft 17 verschillende soorten libellen
•    Het natuurgebied is recent ingericht met goed toegankelijke wandelpaden
•    Knuppelpaden loodsen u door de drassige delen
•    U kan hier ook komen proeven van streekeigen fruitsoorten
•    Lisdodde is eigenlijk een waterplan die het vijverwater zuivert