Vanaf 1 januari 2025 gaan Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht samen door het leven als één gemeente. En voor die gemeente zoeken we samen een naam*.

Om die nieuwe naam te kiezen, konden alle inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht vanaf de leeftijd van 16 heeft of ouder, tot en met 14 februari online stemmen op Beveren Waas en Scheldewaas.

Op 15 februari werd het resultaat bekendgemaakt op het ‘3-gemeentenpunt’, een symbolische plaats waar de gemeentegrenzen elkaar raken.
De naam Beveren Waas (met 13 627 stemmen of 66,4 %) kwam als winnaar uit de bus. Scheldewaas kreeg 6892 stemmen of 33,6 %. 

De nieuwe naam wordt eind februari voorgelegd aan de gemeenteraden van de drie fusiegemeenten.

* Een nieuwe naam betekent echter niet dat de deelgemeenten Bazel, Beveren, Burcht, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Kruibeke, Melsele, Rupelmonde, Verrebroek, Vrasene en Zwijndrecht hun eigen naam verliezen. Zij behouden hun voornaam, maar we zoeken een nieuwe familienaam. Een naam die we kunnen gebruiken als we over alle deelgemeenten samen spreken. Wie een deelgemeente binnenrijdt, ziet dus nog steeds de naam van die deelgemeente, met daaronder (kleiner) de nieuwe naam van de fusiegemeente.
 

Waarom deze twee voorstellen?

BEVEREN WAAS

Een naam met bewezen historische waarde die verwijst naar het Land van Beveren, dat naast Beveren ook Doel, Kallo, Kieldrecht, Verrebroek en grote delen van Haasdonk, Melsele, Vrasene en Zwijndrecht omvatte. Het Land van Waas omvatte dan weer een deel van Zwijndrecht, Burcht, Kruibeke, Bazel en Rupelmonde.

SCHELDEWAAS

Een naam die frequent naar voor kwam in de eerste bevraging, waarbij inwoners van Beveren en Kruibeke in september ’23 een voorstel konden indienen. Deze naam zoekt de verbindende elementen tussen de drie fusiegemeenten. Die werden gevonden in de Schelde die langs de drie gemeenten stroomt en het Waasland als landstreek waar de gemeenten in liggen.

Veelgestelde vragen