Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
jonge krijgt vaccin toegedient

De meeste Vlaamse vaccinatiecentra gebruiken voor het uitsturen van de uitnodigingen voor de covid19-vaccinatie de Doclr-software. Dat is ook het geval in het vaccinatiecentrum van Beveren dat instaat voor de vaccinaties van de inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Helaas bleek er in het systeem een zogenaamde bug te zitten, waardoor een aantal uitnodigingen kwam vast te zitten. Na intense contacten met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Doclr zelf, lukte het uiteindelijk om de meeste van die “vastzittende” uitnodigingen los te krijgen.

Nu het euvel verholpen is, kunnen de vastzittende uitnodigingen eindelijk vertrekken. Op dit moment kunnen we bevestigen dat alle uitnodigingen van 65plussers de deur uit zijn.