Er kan tegen een beslissing van gemeente of OCMW klacht worden neergelegd bij:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur binnen de dertig dagen na de bekendmaking van de betreffende beslissing op de website via:

  • Digitaal klachtenformulier
  • Aangetekend: Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Meer informatie vindt u terug op :

Klachtenwegwijzer

Daarnaast kan er bij de Raad Van State een verzoek tot vernietiging van betreffende beslissing worden ingesteld binnen de 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de beslissing.

Meer informatie vindt u terug op:

Raad van State