Sinds de invoering van de DABS (Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand) is het mogelijk om een uittreksel/afschrift van een akte van de burgerlijke stand te verkrijgen. Akten die werden opgemaakt vóór 31/03/2019 moeten eerst overgezet worden naar de  DABS voor een uittreksel/afschrift kan worden afgeleverd.

Een uittreksel bevat enkel de actuele gegevens zonder historiek. Op een afschrift vindt u de oorspronkelijke gegeven van de akte terug met historiek van alle wijzigingen.

Afschriften van akten die minder dan 100 jaar oud zijn (voor overlijdensakten minder dan 50 jaar en huwelijksakten minder dan 75 jaar) kunnen alleen afgeleverd worden aan:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende partner
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat

Het uittreksel/afschrift aan derden wordt enkel afgeleverd na het voorleggen van een volmacht. Soms wordt het attest rechtstreeks verzonden naar het officiële adres van betrokkene.

  • Uw identiteitskaart.
  • De volmacht en een kopie van de identiteitskaart voor wie u het komt aanvragen.
online regelen maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een akte Burgerlijke stand is gratis.

U kan voor een geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte ook een internationaal (meertalig) uittreksel aanvragen.

belgium.be