Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed. U heeft dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor uw pensioenaanvraag.

  • Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.
  • Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.
online regelen

Via het tabblad 'mijn contactdossiers' kan u een 'nieuw contactdossier' aanmaken. Hier kiest u 'militiegetuigschrift'. Ook het attest van gewetensbezwaar kan u op dezelfde manier opvragen. De gegevens van uw legerdienst worden vervolgens toegevoegd aan uw elektronisch loopbaandossier en enkele weken later kan u dit ook raadplegen op www.mypension.be.

Heeft u het militiegetuigschrift op papier nodig? Volg dan dezelfde weg en geef dit duidelijk aan in uw beschrijving.

Een militiegetuigschrift is gratis.

Als het u niet lukt het getuigschrift online aan te vragen kan u dit ook schriftelijke doen naar:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel