Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek is aan het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document. 

Volgende documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

  • Een kopie van een afschrift.
  • Kopieën van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.
  • Een kopie van een elektronisch identiteitsdocument, paspoort (reispas) of rijbewijs.
  • Het originele document.
  • Een goed leesbare kopie.

Het eensluidend verklaren van een kopie is gratis.

Federale openbare diensten, overheidsbedrijven en federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus mogen u geen voor eensluidend verklaarde kopie meer vragen van een document. 

Ook voor eensluidend verklaringen voor Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse (gemeenschaps)scholen zijn afgeschaft.