Wilt u een kind adopteren, dan kan u kiezen voor een binnenlandse of buitenlandse adoptie.

Binnenlandse adoptie

Het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken wordt overgeschreven in de register van de burgerlijke stand in de gemeente waar de geadopteerde/adoptanten wonen. Dit gebeurt automatisch. U moet hier zelf niks voor doen.

Buitenlandse adoptie

De adoptieakte wordt eerst bezorgd aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst Internationale adoptie, voor erkenning in België. Na de erkenning worden de nodige documenten aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de geadopteerde woont bezorgd. Er wordt door de burgerlijke stand een akte van adoptie opgemaakt.

  • U moet niks meebrengen.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een aangifte van adoptie is gratis.