Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken, overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de geadopteerde/adoptanten wonen. Dat gebeurt automatisch. U hoeft hier zelf niets voor voor te doen.

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België. Na de erkenning bezorgt de Federale Centrale Autoriteit de nodige documenten aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de geadopteerde woont.

U moet niks meebrengen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T 03 750 15 11

Een aangifte van adoptie is gratis.