De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon aangeeft dat er een vader– of moederschapsband bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Een kind erkennen, kan voor, tijdens of na de geboorte (zonder tijdslimiet). Voor een erkenning gaan beide ouders langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van beide ouders. Die zal een authentieke akte opmaken.

  • Gebeurt de erkenning vóór de geboorte of samen met de geboorteaangifte, dan kunnen de ouders samen een familienaam kiezen. Die bestaat uit de naam van de vader, de naam van de moeder of een samengestelde naam (een deel van moedersnaam en een deel van vadersnaam, in de volgorde naar keuze).
  • Gebeurt de erkenning na de geboorteaangifte, dan kunt u, binnen het jaar, het kind toch de familienaam van de vader of een samengestelde naam geven.
  • Identiteitskaarten
  • Bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Bij erkenning na de geboorte: een recent afschrift/uittreksel van de geboorteakte van het kind. Is het kind in het buitenland geboren, dan voorziet u een vertaling van de geboorteakte naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T 03 750 15 11

De erkenning van een kind is gratis.