Wanneer u als ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan u als vader of (mee)moeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. Door die erkenning maakt u duidelijk dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen uzelf en een kind en heeft u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als uw partner.

De erkenning gebeurt automatisch in het geval van een huwelijk tussen de moeder en de vader of meemoeder.

U kan het kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen.

Wanneer de erkenning gebeurt voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte kunt u samen een familienaam kiezen. Deze bestaat uit de naam van de vader, de naam van de moeder of een samengestelde naam (een deel van moedersnaam en een deel van vadersnaam, in de volgorde naar keuze).

Als de erkenning gebeurt na de geboorte dan kunt u het kind binnen het jaar toch de naam van de vader, de naam van de moeder of een samengestelde naam geven

  • De identiteitskaarten van beide ouders.
  • Een doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum bij erkenning voor de geboorte.
  • Een recent uittreksel/afschrift van de geboorteakte van het kind bij erkenning na de geboorte. Wanneer het kind in het buitenland geboren is dan voorziet u de originele geboorteakte die gelegaliseerd is en een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

De erkenning van een kind is gratis.