Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
  • Slachtoffers van mensenhandel
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool

Een recente pasfoto

normen voor foto's

Als de niet-EU burger recht heeft op een attest van immatriculatie, levert de gemeente dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

5 EUR