Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan;
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg;
  • Slachtoffers van mensenhandel;
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard;
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
  • Een pasfoto in kleur van maximaal 6 maanden oud. De foto moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
voorwaarde pasfoto
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Een attest van immatriculatie kost 5 EUR.

Als de niet-EU burger recht heeft op een attest van immatriculatie, levert de gemeente dit af. Het attest van immatriculatie kan viermaandelijks verlengd worden.