Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het je vingerafdrukken.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Je kan altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Er is een aflevertermijn van 8 werkdagen.

Reisdocumenten Reisadviezen

Tweede paspoort
In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden. Dit komt tegemoet aan de noden van intensieve reizigers, in het bijzonder in de beroepssfeer.

Het laat toe:

 • Te reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van een visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een 'wereldreis'.
 • Het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbarheid te voorkomen.
 • Te reizen naar een land dat niet toelaat dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

De aanvrager moet aan het paspoortbestuur een schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag voor een tweede paspoort voorleggen. Als het tweede paspoort nodig is voor beroepsredenen, moet de aanvraag en motivatie  uitgaan van de organisatie waarvoor de aanvrager werkt.

Dringende aanvraag
Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort de eerste werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.

Superdringende aanvraag
Deze aanvraag kan ingediend worden bij de gemeente ofwel rechtstreeks bij het loket van de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel. De voorwaarden om een paspoort met de superdringende procedure aan te vragen zijn strikter:

 • Geen 2 of meer verloren of gestolen paspoorten in de voorbije 5 jaar.
 • Men mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politonele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert. Als er een dergelijke maatregel bestaat, zal de aanvraag in superdringende procedure geweigerd worden en krijgt de aanvrager het geld voor die procedure terug.
 • Een minderjarig kind moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.
 • Enkel voor Belgen ingeschreven in een Belgische gemeente en aanvragen van een reisdocument voor staatlozen of reisdocument voor vluchtelingen.

Het afhalen van een superdringend paspoort gebeurt enkel bij het loket van de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel. 

 • Uw identiteitskaart.
 • Uw oud paspoort (reispas).
 • Foto, niet ouder dan zes maanden, die voldoet aan de ICAO-normen.

  Voor pasfoto’s volgens de officiële richtlijnen kunt u bij een lokale fotograaf terecht.

ICAO-normen
Maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Normale aanvraag 
< 18 jaar: 40 EUR
vanaf 18 jaar: 75 EUR

Dringende aanvraag
< 18 jaar: 215 EUR
vanaf 18 jaar: 250 EUR

Superdringende aanvraag (door gemeente)
< 18 jaar: 275 EUR
vanaf 18 jaar: 310 EUR

Superdringende aanvraag (door FOD Binnenlandse Zaken)
< 18 jaar: 320 EUR
vanaf 18 jaar: 350 EUR