Logo Generatie Rookvrij

In 2019 tekende de gemeente Beveren het charter van de campagne Generatie Rookvrij. Deze campagne, opgericht door Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, wil dat alle kinderen geboren vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. De campagne streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

Zien roken, doet roken. Met het charter engageert Beveren zich om zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen rookvrij te maken. Zo wordt de kans kleiner dat kinderen later zelf een sigaret opsteken en worden ze bovendien beschermd tegen de schadelijke stoffen in tabaksrook. Een win-win dus! Bijkomend ondersteunt de campagne mensen die willen stoppen met roken.

Rookvrij spelen

Generatie Rookvrij in Beveren

Sinds 31 mei 2020 werden alle gemeentelijke speelterreinen rookvrij. U zag onze borden misschien wel al staan aan de speelterreinen? Er wordt opgeroepen om niet in het zicht van kinderen te roken en dan is een speelterrein natuurlijk de eerste plaats waar we aan denken.

In 2022 zetten we een volgende stap naar een rookvrije generatie. Zo worden gemeentelijke sportterreinen rookvrij vanaf 31 mei 2022 en gaan we voor een rookvrije schoolpoort bij het gemeentelijk onderwijs. Verder wordt maar liefst 60% van de Beverse jeugd- en sportverenigingen rookvrij! Fantastisch, toch?!

Iedereen kan bovendien zijn steentje bijdragen door simpelweg niet in het zicht van kinderen te roken en zo een rookvrije en gezonde omgeving te creëren voor onze kinderen.

Wat is het niet?

Generatie Rookvrij is geen verhaal van nieuwe rookverboden. Het is niet gericht tégen rokers. Er wordt gevraagd het goede voorbeeld te geven en niet te roken in het bijzijn van kinderen. Rokers hoeven dus niet te stoppen met roken om mee een rookvrije omgeving te realiseren voor kinderen. Onderzoek wijst bovendien uit dat het grote merendeel van de rokers aangeeft dat ze niet willen dat hun eigen kinderen beginnen met roken. Er is dus al een ruim draagvlak!

Wil u toch stoppen met roken maar weet u niet hoe? Dan kunt u terecht bij Tabakstop.

Wat kan u doen als u toch iemand ziet roken?

Als u toch iemand ziet roken dan kunt u deze persoon steeds aanspreken.

We geven enkele tips:

  • Als je een roker aanspreekt, leg uit waarom we voor een rookvrij terrein gaan: we willen de kinderen beschermen tegen de schadelijke stoffen in tabaksrook (passief meeroken) en ook voorkomen dat ze zelf later beginnen met roken. Dit onder het motto ‘zien roken, doet roken’. Wijs op feiten: kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag.
  • Spreek de roker aan op een vriendelijke manier, ga ervan uit dat ze niet op de hoogte zijn van de nieuwe afspraken en verwijs naar andere plaatsen uit het zicht van kinderen. Benoem dat de nieuwe afspraken er niet zijn om rokers te viseren, maar om kinderen te beschermen. Er mag nog steeds gerookt worden, maar dan uit het zicht van kinderen. Spreek over ‘rookvrij’, niet over rookverbod.
  • Drijf het gesprek zeker niet op de spits. Deze campagne is een sensibiliserende campagne en wij vertrouwen erop dat de overgrote meerderheid van de Beverenaars zich hierachter kan scharen, zelfs rokers.

Meer informatie

Op www.generatierookvrij.be vindt u alle info over de algemene campagne.

Voor wat dit betekent in Beveren kunt u terecht bij de preventiewerker:

E preventiewerker@beveren.be

T 03 750 46 07