Jeugdraad Beveren beschikt over een materiaalkamer. Die omvat onder andere kookgerei, waskommetjes, buitenverlichting, waterslangen en verlengdraden.

Enkel gemeentelijke diensten, verenigingen en instellingen uit Beveren kunnen materiaal ontlenen. Verenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, en gemeentelijke diensten kunnen het materiaal gratis uitlenen. Andere gebruikers betalen een vergoeding.

Uitzonderingen:

Tijdens de periode van 15 juni tot 15 september is het kampmateriaal enkel ter beschikking van de jeugdverenigingen.
Voor de kampperiode worden de aanvraagformulieren verzonden aan alle verenigingen aangesloten bij de Jeugdraad.  Deze dienen ingevuld te worden teruggezonden naar de jeugddienst.  Het materiaal dient teruggebracht te worden ten laatste één dag na het kamp.

  • De aanvraag tot uitlening dient te gebeuren op een daartoe bestemd aanvraagformulier. Deze zijn ook ter beschikking bij de materiaalverantwoordelijke en de jeugddienst. De aanvraag dient tijdig, minstens één week voor de uitlening, ingediend te worden bij de materiaalverantwoordelijke. Deze bepaalt wanneer het gevraagde materiaal wordt afgehaald en teruggebracht.
  • Het afhalen en terugbrengen dient te gebeuren door dezelfde personen, minimum twee.  Bij het afhalen wordt de waarborgsom betaald aan de materiaalverantwoordelijke. Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn. De gebruiker zal dan ook voor de ingebruikname het materiaal controleren op beschadiging of technische gebreken.  Bij vaststelling hiervan verwittigt de gebruiker ogenblikkelijk de verantwoordelijke.
  • Het terugbrengen van het materiaal gebeurt op de afgesproken datum en uiterlijk binnen de twee dagen na de uitleenperiode.  Indien het materiaal niet volledig binnen de vooropgestelde tijd teruggebracht wordt, wordt een boete aangerekend van 12 EUR per dag gedurende de maanden juli en augustus en 6 EUR per dag alle andere maanden.
  • Schade veroorzaakt door foutief gebruik en/of verlies zal door de gebruiker worden vergoed tegen de herstel- en/of vervangingswaarde.  Ingeval van schade door slijtage staat de Jeugdraad in voor vervanging of herstelling.
online regelen