Iedere vereniging, instelling die tijdens de zomervakantie een meerdaags verblijf voor kinderen inricht kan een aanvraag doen voor vervoer van kampmateriaal. 

Naast het gemeentelijk vervoer kan het gemeentebestuur aan de erkende jeugdverenigingen een jaarlijks eenmalige tussenkomst in de vervoerskosten voor het transport van kampmateriaal verlenen. Dit kan wanneer ze geen gebruik kunnen maken van het gemeentelijk vervoer OF wanneer het gemeentelijk vervoer niet voldoet aan de noden van de jeugdverenigingen qua grootte, timing of een andere grondige reden.