Jongeren die erkende kadervorming volgen kunnen een tussenkomst "kadervorming" bekomen. Ook de begeleiders van Beverse jeugdwerkinitiatieven die niet woonachtig zijn in Beveren komen hiervoor in aanmerking. 

Ook jeugdverenigingen zelf kunnen de tussenkomst aanvragen indien zij de deelnameprijs van de deelnemers betalen. 

De tussenkomst bedraagt 50% van de effectieve deelnameprijs met een maximum van 15 EUR per kadervormingsetmaal en 10 EUR per aparte kadervormingsdag. 

Met "kadervormingsetmaal" wordt een cursusdag bedoeld van kadervormingscursussen die georganiseerd worden in internaatverband.
Het aantal dagen kadervorming is gelijk aan het aantal overnachtingen dat vermeld staat op het attest van deelname. 

Met "kadervormingsdag" wordt een dag kadervorming bedoeld met een kadervorming in externaatverband. 

De kadervorming moet ingericht zijn door landelijke jeugdwerkverenigingen en erkend door de afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 

Het volstaat om het originele "bewijs van deelname" van de organisator af te geven op de jeugddienst. Zorg er wel voor dat het rekeningnummer vermeld is voor de overschrijving van de tussenkomst. 

De aanvraag dient te gebeuren binnen de zes maanden na de cursus. De tussenkomst wordt binnen de twee maand na indienen uitbetaald. 

online regelen