Spreekuur voor ouders

Iedere ouder heeft vragen of twijfels over de opvoeding. Je vraag stellen helpt.

Een deskundige ondersteunt je in je ouderrol en gaat samen met jou op zoek:

  • Wat wil het gedrag van mijn kind me vertellen?
  • Hoe kan ik de relatie met mijn kind verbeteren?
  • Welke concrete aanpak probeer ik uit?

Maak telefonisch een afspraak voor een gratis gesprek:

Cara Van Dam: 0491 39 20 50
Erika Rombaut: 0473 39 12 39

Gesprekken gaan door in:
Pareinlaan 1 | 9120 Beveren
E info@keerkring.be

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van aanhoudend geweld tegen kinderen: lichamelijk, emotioneel geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik.
Kindermishandeling moet zo vlug mogelijk stoppen en ouders moeten geholpen worden om hun verantwoordelijkheid terug te kunnen opnemen.

Meer informatie?

Bel gratis naar T 1712 of surf naar www.1712.be.
Elk contact verloopt discreet en anoniem.

Oudermishandeling

Ook ouders kunnen mishandeld worden door hun kinderen.

Meer informatie?

Bel gratis naar T 1712 of surf naar www.1712.be.
Elk contact verloopt discreet en anoniem.

Gespecialiseerde hulp

Vermoedt u dat  uw kind anders is, moeilijkheden heeft in de ontwikkeling of iets ernstig heeft? Aarzel dan niet om hulp te zoeken.
Merkt u dat uw kind zich niet goed voelt in zijn vel, faalangst ervaart, een lichamelijk of geestelijk probleem heeft? Of ervaart u bij uw kind moeilijkheden met het behouden van een gezond gewicht, spraak of beweging? En hebt u het gevoel dat er behoefte is naar begeleiding of nader onderzoek naar het functioneren van uw kind?
Dan kunt u terecht bij een kinesist, logopedist, psycholoog, diëtist, enz.
Uw huisarts of het CLB helpen u graag verder om te kijken naar het gepaste hulpaanbod. Indien nodig, verwijzen ze door naar een gespecialiseerde dienst.