Zone 30 campagne

Sinds 2021 is zone 30 ingevoerd in centrumgebieden en woonwijken in Haasdonk en Melsele-Noord en Beveren-Oost. Vrasene en Beveren-West komen aan de beurt in de periode half november-begin 2023. In de komende periode wordt de zone 30 ook nog uitgerold in de andere deelgemeenten. Met deze verkeersmaatregelen kiest het gemeentebestuur voor meer verkeersveiligheid en leefkwaliteit.

Zone 30
In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor alle weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen. De zone 30-verkeersregel geldt vanaf het moment dat de zone 30-signalisatie geplaatst is.

Voordelen van een zone 30

  • veiliger verkeer voor zwakke weggebruikers
  • minder lawaai
  • leefkwaliteit van de buurt verbetert

Zone 50 
Gelijklopend met de invoering van de zone 30 wordt de snelheid van 70 km/u op landelijke wegen buiten de bebouwde kom in alle deelgemeenten maximaal verlaagd naar 50 km/u om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Zonaal doorgangsverbod
In een aantal landelijke wegen voeren we een 'zonaal doorgangsverbod in' (borden plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen). Hiermee willen we het sluipverkeer tegengaan want deze wegen zijn niet ingericht om veel verkeer te slikken en het verkeer veilig te laten verlopen. Naast landbouwvoertuigen willen we hier de zachte weggebruiker voldoende ruimte geven.
Wie mag wel in de straten met zonaal doorgangsverbod:

  • Fietsers en ruiters
  • Landbouwvoertuigen
  • Voertuigen van de bewoners en hun bezoekers.
  • Voertuigen voor leveringen.
  • Voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
  • Voertuigen voor onderhoud en toezicht.
  • Voertuigen politie en hulpdiensten