De oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht duren tot 2025. Deze werken veroorzaken de nodige verkeershinder.