Wie hulp zoekt voor bemiddeling in schulden of vragen heeft over budgetproblemen, kan terecht bij het Sociaal Huis van de gemeente. Zij geven u advies op maat om schulden te voorkomen, op te lossen of te beheersen. Zij geven ook nazorg.

OCMW Beveren is een erkende dienst voor schuldbemiddeling.

Schuldbemiddeling
Via schuldbemiddeling kan een regeling getroffen worden voor de betaling van de schuldenlast.  

Budgetbegeleiding
Bij budgetbegeleiding beheert u zelf uw inkomsten en wordt u begeleid of bijgestaan door uw schuldhulpverlener.

Budgetbeheer
Bij budgetbeheer worden uw inkomsten en uitgaven geheel of gedeeltelijk beheerd door uw budgetbeheerder.
Samen met u wordt een budgetplan opgemaakt en een overeenkomst afgesloten.

Collectieve schuldenregeling
Het Sociaal Huis kan een collectieve schuldenregeling adviseren en maakt samen met u de voorbereiding van het verzoekschrift op. Een externe advocaat staat in voor de opmaak van het  verzoekschrift en het indienen van de aanvraag.

Aanvraag voor bewindvoering
Het Sociaal Huis kan informeren en doorverwijzen voor een aanvraag voor bescherming en bewind ofwel voor een aanvraag bewindvoering.

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak via T  03 750 15 11.

Gratis