Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. Het Sociaal Huis neemt dan de begrafeniskosten op zich. Hiervoor zijn vaste tarieven uitgewerkt, die onder meer afhankelijk zijn van de wijze waarop de overledene begraven wordt.

  • Niemand kan/wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten te betalen.
  • Aan de regeling door het Sociaal Huis kunnen bijkomende voorwaarden verbonden zijn. Doe best eerst navraag bij het Sociaal Huis.
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van uw financiële situatie