Tijdens een kortverblijf krijgt u tijdelijk de zorg die u nodig heeft om nadien terug naar huis te gaan. Kortverblijf ondersteunt mantelzorgers die tijdelijk de zorg voor de oudere niet op zich kunnen nemen omwille van bijvoorbeeld ziekte, vakantie ... Kortverblijf kan ook na ontslag uit het ziekenhuis als een terugkeer naar huis nog niet kan.