Defibrilleren is niet moeilijk

AED bewegwijzering

Door middel van de duidelijke signalisatie kan je de dichtstbijzijnde AED vinden.

In Beveren hangen op 18 publieke plaatsen AED-toestellen (Automatische Externe Defibrilator). Het is een toestel dat bij een hartstilstand het hartritme terug op gang kan brengen door het toedienen van een elektrische schok.

Als u het toestel opent, geeft het stap voor stap aan wat u moet doen.

Na het aanbrengen van de elektroden voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, zal het toestel een schok toedienen.

Het gebruik van een AED gaat altijd gepaard met hartmassage en beademing. Begin dus altijd met hartmassage en beademing. Ook na het toedienen van een schok moet verder gereanimeerd worden, tot de MUG er is.