Een 'gemeentelijke administratieve sanctie' laat de gemeente toe om zelf op te treden tegen bepaalde vormen van overlast. Wie één van de regels uit het GAS-reglement overtreedt, riskeert een administratieve geldboete. De vaststelling van de overtreding gebeurt door de lokale politie. De overtreder heeft de mogelijkheid tot verweer en kan in tweede instantie beroep aantekenen bij de politierechtbank.

De administratieve geldboete kan oplopen tot 350 euro voor een meerderjarige overtreder en 175 euro voor een minderjarige overtreder.