Gemeente Beveren heft een belasting op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein tijdens wekelijkse en maandelijkse markten, feesten, avond- en jaarmarkten en voor de verkoop van bloemen aan kerken en begraafplaatsen.

De voorwaarden vindt u terug in het belastingreglement.

  • De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de kramen of standen zijn opgesteld of de waren zijn tentoongesteld.
  • De belasting is contant te betalen. De belastingplichtigen die een vaste standplaats innemen, consigneren een bedrag gelijk aan de te betalen belasting voor de duur van 1 jaar in de gemeentekas vooraleer de standplaats in te nemen. Voor de boerenmarkt is een consignatie van 6 maanden van toepassing.
  • Als de marktkramer geen gebruik maakt van het consignatiesysteem, zal hij de belasting dadelijk moeten betalen.

De kostprijs vindt u terug in het belastingreglement.